# Artikelnavn Forfatter Bladnummer Side Størrelse
9898 TEMA - broer og tunneller

Vibeke Wegan - Vejdirektoratet

2022/02 0 0
9897 Pandemien forventes at ændre vaner og rejsemønstre

Søren Brønchenburg -

2022/02 56 2
9896 CPI – et index for cykelparkering ved mobilitetsknudepunkter

Simon Wind - Aarhus Kommune , Martin Løv Simonsen - Mobilitet, Aarhus Kommune , Kasper Ørtoft Hansen - Mobilitet, Aarhus Kommune

2022/02 52 4
9895 Engelsk støjskærm skal klare påvirkningen fra 12 millioner højhastighedstog

Rasmus Neigaard Jensen - COWI A/S , Mogens Saberi - COWI A/S

2022/02 49 3
9894 Design af nye danske dilatationsfuger

Jakob Kinimond Nielsen - Niras A/S , Lars Have - Niras A/S

2022/02 46 3
9893 Har vi overhovedet brug for flere ladestandere?

Martine Winther - Papp Danmark ApS

2022/02 43 3
9892 Trådløse sensorer til optimering af parkeringsinfrastrukturen – erfaringer fra 3.000 pladser

Kenny Lund Lafon - Sensade ApS , Jens Bredkjær Korshøj - Sensade ApS

2022/02 40 3
9891 Brug af aluminium i brodæk

Jesper Jensen - Arup

2022/02 36 4
9890 Dansk Brodag tirsdag den 5. april

Vibeke Wegan - Vejdirektoratet

2022/02 34 2
9889 Ny Storstrømsbro solidt underlag

Ulrik Winther Blindum - Vejdirektoratet , Barbara Boesen MacAulay - Vejdirektoratet , Jonas Vestergaard Nielsen - COWI A/S

2022/02 30 4
9888 Nyheder fra den vejjuridiske verden

René Aggersbjerg - Landinspektørfirmaet LE34

2022/02 27 3
9887 Parkering som driver for delebilisme

Anna Garrett - Supercykelstisekretariatet , Sine Sola Olesen - Urban Creators

2022/02 23 4
9886 Trafikplanlægning i byerne – én bilparkeringsplads eller seks cykler?

Matilda Porsö - AFRY

2022/02 20 3
9885 Forberedelse af Ringvejsbroen i Herlev for den kommende letbane

Ann Charlotte Adrian - CG Jensen A/S

2022/02 16 4
9884 Visualisering af ledningsgrave med augmented reality til forebyggelse af graveskader

Anders Bandsholm Leere Tallaksen - , Carl Elias Riis Persson - , Caroline Schmidt - , Johan Poulsgaard -

2022/02 12 4
9883 Magt og nudging i trafikken - Dem, der har magten, kører råddent

Julie Grønlund - WSP , Ashley Brereton - Brave

2022/02 10 3
9882 Tredje år med el-løbehjul – Flere kører uden lys

Michael Sørensen - Via Trafik , Morten Lind Jensen - Via Trafik , Annette Dammark Pedersen - Via Trafik , Simone D. Thomsen - Via Trafik

2022/02 4 3
9881 Klimakrav i anlægsprojekterne

Erik Stoklund Larsen - Vejdirektoratet

2022/02 3 1
9880 TEMA - Infrastrukturinvesteringer

Michael Knørr Skov - Cowi

2022/01 0 0
9879 TEMA - Bæredygtighed

Anna Thormann Boesen - Gate 21

2022/01 0 0