# Artikelnavn Forfatter Bladnummer Side Størrelse
9598 Ny kravspecifikation for vejsalt

Henrik Nygaard - , Tania Udengaard Sørensen - Vejdirektoratet

2020/10 27 4 PDF
9597 Evaluering af tidsmæssige effekter med Floating Car Data

Jonas Hammershøj Olesen - COWI A/S , Rune Lyster - Vejdirektoratet

2020/10 24 3 PDF
9596 Grundig undersøgelse af glatføreuheld i sæsonen 2019-2020

Peter Johnsen - Johnsen Consult , Marie Wessel Teilmann - Vejdirektoratet

2020/10 22 2 PDF
9595 Nyheder fra den vejjuridiske verden

René Aggersbjerg - Landinspektørfirmaet LE34

2020/10 19 3 PDF
9593 Data fra biler...

Inger Foldager - Vejdirektoratet

2020/10 16 3 PDF
9592 Fremtidens deling af standardiserede rejsedata

Helle Piil Rosted - Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

2020/10 14 2 PDF
9591 Planlægning af sneberedskabet på statsvejene

Simon Nødgaard Hansen - Vejdirektoratet , Mette Birkedahl Fredslund - Vejdirektoratet , Ditte Dahl Mathiasen - Vejdirektoratet

2020/10 10 4 PDF
9590 E-learning er vejen frem

Ida Litske Bennedsen - Vejdirektoratet

2020/10 8 2 PDF
9589 Trafik og trængsel under COVID-19 pandemien

Niels Moltved - Vejdirektoratet , Poul Greibe - Vejdirektoratet , Christoffer Brinch-Pedersen - Vejdirektoratet

2020/10 4 4 PDF
9588 It’s all about the data

Charlotte Vithen - Vejdirektoratat

2020/10 3 1 PDF
9587 Tema - Kollektiv trafik

Mogens Møller - VIA Trafik Rådgivning asp

2020/09 0 0
9586 Tema - Vejbelysning

Jakob Zeihlund - Focus Lighting

2020/09 0 0
9585 Tema - Kollektiv trafik

Mogens Møller - VIA Trafik Rådgivning asp

0 0
9584 Knudepunkter binder sted og mobilitet sammen

Mette Olesen - Nordjyllands Trafikselskab , Ditte Bendix Lanng - Aalborg Universitet

2020/09 43 3 PDF
9583 Er der mere til lysstyring end økonomi?

Morten Gjølstad Kristensen - SEAS-NVE

2020/09 40 3 PDF
9582 Plusbus Aalborg - en halvvejs status

Jesper Schultz - Aalborg Kommune

2020/09 37 3 PDF
9581 Har I styr på elmåling for jeres byudstyr?

Helge Lang Pedersen - SEAS-NVE City Light A/S

2020/09 34 3 PDF
9580 Frekvensbaserede køreplaner øger passagerventetiden

Otto Anker Nielsen - DTU Management Engineering , Jesper Bláfoss Ingvardson - DTU Management

2020/09 30 4 PDF
9579 Klimaperroner - Sådan skabes der synergi mellem skybrudshåndtering, busprojekter og miljø i tæt, bymæssig bebyggelse

Mogens Møller - VIA Trafik Rådgivning asp , Vibeke Jørgensen - Københavns Kommune , Esben Ravn Iversen - Niras A/S

2020/09 27 2 PDF
9578 Ny, lysende udvikling Kommuner skifter til intelligent LED-lys, og varierende farvetemperaturer kan øge tryghed og trivsel

Kim Brostrøm - Gate 21 , Sofie Hougaard Neilsen - Gate 21

2020/09 24 3 PDF