# Artikelnavn Forfatter Bladnummer Side Størrelse
9858 TEMA - ÅRET DER GIK

Pablo Celis - Celis Consult , Rasmus Albrink - RAW Mobility

2021/12 0 0
9857 Overvågning af krydsperformance

Jonas Hammershøj Olesen - COWI A/S

2021/12 59 3
9856 Udvidelse af rute 11 gennem Ribe

Mike Boesen - Vejdirektoratet

2021/12 56 3
9855 Etablering af 1,6 km dobbeltrettet cykelsti på blødbund

Louise Via Borchersen - Luccon A/S , Bent von Müllen - Odsherred Kommune

2021/12 52 4
9854 Integrationer mellem asset management og andre systemer for ITS- og trafiksignalanlæg

Henrik Bak - AFRY Denmark , Jacob Ravn Jønsson - Vejdirektoratet

2021/12 48 4
9853 Nyheder fra den vejjuridiske verden

René Aggersbjerg - Landinspektørfirmaet LE34

2021/12 44 3
9852 Udbud af ITS-platform

Andreas Christensen - Horten , Anne Katrine Elkjær-Holm - Horten Advokatpartnerselskab

2021/12 41 3
9851 COMPASS: Vores blik ind i fremtiden

Christina Mose - KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold , Sidsel Kjems - Københavns Kommune

2021/12 38 3
9850 Bedre trafikafvikling med kunstig intelligens

Svend Tøfting - Intelligo

2021/12 34 4
9849 Vanvidskørsel – hvad kan vi, når de få ødelægger det for de mange?

Stine Grønbæk - Odense Kommune

2021/12 31 3
9848 Hvor er O-funktionen blevet af i nye trafiksignalanlæg?

Bo Westhausen - Cowi

2021/12 28 3
9847 En fortælling om en vej: Aarhus’ største ANLÆGSPROJEKT nogensinde

Carsten Thomsen - Aarhus Kommune, TEKNIK OG MILJØ Vejanlæg og Bydesign , Carsten Thomsen - Aarhus Kommune Vejanlæg

2021/12 22 6
9846 Kommunale indkøb kan fremme bæredygtig bylogistik

Søren Brønchenburg -

2021/12 20 1
9845 Danmarks smukkeste indfaldsvej

Nicolaj Winther Birk - Cowi , Bente Rands Mortensen - Silkeborg Kommune , Casper Gravlev Christensen - COWI

2021/12 16 4
9844 Trafikudvalget godkender slukning af motorvejsbelysning

Michael Aakjer Nielsen - Vejdirektoratet , Tanja Kidholm O Madsen - Aalborg Universitet

2021/12 12 3
9843 Trafikstøj: Konference sætter fokus på landeplagen

Anders Hundahl - Asfaltindustrien , Nadia M. Kristensen - DAV NORDIC A/S

2021/12 10 2
9842 GPS og reflekser gør portalbelysning overflødig

Michael Aakjer Nielsen - Vejdirektoratet , Tanja Kidholm O Madsen - Aalborg Universitet

2021/12 8 2
9841 Responsmålinger som komprimeringskontrol af slaggegrus

Finn Thøgersen - Vejdirektoratet , Torben Boes Overgaard - Boes Consulting , Mogens Winkler - Winkler Engineering , Søren Dyhr-Jensen - Afatek A/S

2021/12 4 4
9840 Udnyt ressourcerne bedst muligt

Christina Mose - KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

2021/12 3 1
9839 TEMA - Vejforum

Tim Larsen - TL-Engineering

2021/11 0 0