# Artikelnavn Forfatter Bladnummer Side Størrelse
10022 TEMA - Vejbelysning

Jakob Zeihlund - Focus Lighting

2022/09 0 0
10021 TEMA - Kollektiv trafik

Mogens Møller - VIA Trafik Rådgivning asp

2022/09 0 0
10020 Kollektiv transport skal være et førstevalg for flere

Katrine Helms Ratjen - Region Hovedstaden

2022/09 59 3
10019 Grænselandet mellem stationen og byen Et tryghedsstudie af Albertslund Station

Sofie Kirt Strandbygaard - Niras A/S , Gunvor Riber Uggerhøj - Niras A/S

2022/09 55 4
10018 Alle lysstofrør og kompaktrør udfases i 2023

Kenneth Munck - Light Bureau

2022/09 51 3
10017 Aalborgs grønne genvej er lige på trapperne

Jesper Schultz - Aalborg Kommune

2022/09 47 3
10016 Gamle armaturer på nye veje

Jakob Zeihlund - Focus Lighting

2022/09 44 3
10015 BRT-inspirerede tiltag kan forbedre busdriften i Hillerød og Ringsted

Peter Hvid - Via Trafik , Anil Sharma - Movia

2022/09 41 3
10014 Potentialet for flere kombinationsrejser mellem cykel og kollektiv trafik

Pablo Celis - Celis Consult , Troels Vorre Olsen - Via Trafik , Marie Vang Nielsen - Roskilde Kommune , Lasse Raagaard Mathiesen - Via Trafik Rådgivning A/S

2022/09 36 5
10013 Nyheder fra den vejjuridiske verden

René Aggersbjerg - Landinspektørfirmaet LE34

2022/09 32 4
10012 Kan vi deles om natten? Om mørkets nødvendighed

Joachim Stormly Hansen - Ocutune , Paul Michael Petersen - DTU , Lisbeth Dam Kørner - SLA

2022/09 26 6
10010 Effekter af COVID-19 på passagerstrømme i den kollektive transport

Otto Anker Nielsen - DTU Management Engineering , Jesper Bláfoss Ingvardson - DTU Management , Vincent Henrion - DTU Management

2022/09 22 4
10009 Ny antologi diskuterar behovet av en förnyad transportplanering

Karolina Isaksson - Statens väg- och transportforskningsinst

2022/09 20 2
10008 Bussernes rolle for den fremtidige mobilitet i Region Sjælland

Lars Bosendal - Region Sjælland

2022/09 16 4
10007 Gadebelysning skal også vedligeholdes under jorden

Jakob Hedegaard - Verdo

2022/09 12 3
10006 Vejen til et digitalt rejsekort

Jens Willars - Rejsekort & Rejseplan A/S , Mette Henriksen - Nordjyllands Trafikselskab

2022/09 8 3
10005 Permeabel asfalt som in situ renseteknologi – tilbageholdelse af mikroplast

Lasse Abraham Rasmussen - Aalborg Universitet Sektion for Marine and Environmental Engineering BUILD – Institut for By, Byggeri og Miljø, Rum 1.255

2022/09 4 4
10004 Sammenhæng i kollektiv transport fordrer fællesoffentlig indsats

Eskil Thuesen - Movia

2022/09 3 1
10003 TEMA - Transportplanlægning

Søren Brønchenburg -

2022/08 0 0
10002 Sorte Svaner 2: Sorte svaner i flok i national trafik- og transportplanlægning?

Søren Brønchenburg - , Tue Heiselberg - Tue Heiselberg

2022/08 60 5