# Artikelnavn Forfatter Bladnummer Side Størrelse
10104 Træthed bag rattet – det taler vi ikke (nok) om

Jette Ravn - Erfarne Bilister , Marlene Rishøj Cordes - Erfarne Bilister

2023/02 4 3
10103 Klimavenlig projektering af vores bygværker

Silas Nørager - Vejdirektoratet

2023/02 3 1
10102 TEAM - UDBUDSFORMER

Anders Hundahl - Asfaltindustrien

2023/01 0 0
10101 TEMA - ITS

Rasmus Albrink - RAW Mobility

2023/01 0 0
10100 Vigtigheden af data i planlægningen af den kollektive trafik

Michael Goth-Rindal - Urban Creators , Anil Sharma - Movia

2023/01 52 6
10099 Åbne mobilitetsdata til deling via Trafikstyrelsens Nationale AdgangsPunkt – på vej mod MaaS?

Tove Hels - Dansk Vejforening , Søren Sørensen - SFMCON ApS

2023/01 47 5
10098 Data gør os klogere på byens trafikanter

Christina Mose - KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold , Maria Risom Laursen - KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

2023/01 44 3
10097 Bruk av klimagassutslipp som tildelingskriterium i asfaltkontrakter

Thor Asbjørn Lunaas -

2023/01 42 2
10096 Telelokationsdata til evaluering af aktiviteten i Ballerup Kommune

Liv Marbjerg - COWI A/S , Steen Pedersen - Ballerup Kommune

2023/01 38 4
10095 Partnering giver store CO 2-reduktioner hos Port of Aalborg

Brian Dalby Rasmussen - Port of Aalborg , Lone Høyer Sørensen - Arkil , Kasper Degn Laden - WSP

2023/01 34 4
10094 Nye krav fra EU: Flere data skal gøres tilgængelige – også data fra kommuner

Sine Dyreborg - Vejdirektoratet

2023/01 31 3
10093 Udbudsformer med fokus på bæredygtighed og klimamål

Rikke Munk Rye Andersen - Horten Advokatpartnerselskab

2023/01 28 3
10092 Gode cykeldata til alle

Thomas Jensen - KL , Line Hvingel - KL

2023/01 24 4
10091 Vejjura Nyheder fra den vejjuridiske verden

René Aggersbjerg - Landinspektørfirmaet LE34

2023/01 21 3
10090 Ladcykler optimerer prøvetransport i Region Hovedstaden

Line Holen Møller - Region Hovedstaden , Toke Synnestvedt - Region Hovedstaden

2023/01 18 3
10089 InfraLCA Konkrete CO 2-resultater anvendes til nye klimakrav i kontrakter

Christian Axelsen - Vejdirektoratet , Jon Kjær Jørgensen - Vejdirektoratet

2023/01 15 3
10088 Det gode udbud Asfaltindustriens bud på vejen til et grønt udbud

Charlotte Nyeng - Dansk Overfladebehandling I/S , Martin Skipper - Pankas A/S

2023/01 12 3
10087 Køretøjsdata før, nu og i fremtiden

Jonas Hammershøj Olesen - COWI A/S , Thomas Jansson - Connected Cars A/S

2023/01 8 4
10086 Tilpasning af byen til øget trafik med ladcykler

Søren Brønchenburg -

2023/01 7 1
10085 Gælder gæsteprincippet, når en ledning anbringes i vejareal på offentligretligt grundlag?

Louise Heilberg - Bech-Bruun , Alija Balavac - Bech-Bruun

2023/01 4 3